Jonge-hondendag, 15 mei 2011.

Broer en zussen.

Onder het hoofdstuk “Schapendoes” staat de video van de Jonge-hondendag in Heteren.

Uw notulist en videolist: Hendericus Smit.

Dick en Jorry Smit

Wij wonen op ons schip "de Griet". Door mijn hobby "fotograferen" laat ik iedereen door middel van foto's zien wat er gebeurt. Het briefadres is: Houttuinen 29, 3311 CE Dordrecht. De ligplaats van ons schip is: KDR&ZV - jachthaven, box 7, Houttuinen 29, 3311 CE Dordrecht.