Zondag, 16 januari 2011.

Onder het hoofdstuk Trainingen met Hugo staat een video van Hugo en Jorry bij Fred Riet en daarna zijn we naar Zeeland gereden en hebben we Hugo uitgelaten bij de haven van Burghsluis.

Uw notulist en videolist: Dick Smit.

Dick en Jorry Smit

Wij wonen op ons schip "de Griet". Door mijn hobby "fotograferen" laat ik iedereen door middel van foto's zien wat er gebeurt. Het briefadres is: Houttuinen 29, 3311 CE Dordrecht. De ligplaats van ons schip is: KDR&ZV - jachthaven, box 7, Houttuinen 29, 3311 CE Dordrecht.

Geef een reactie