Hoogezand, 24 april 2009

Op deze dag ben ik weer bij de firma Heerlien geweest. Om 13.15 uur werd er 1100 kg. lood bezorgd voor in het voorschip om het gewicht te compenseren van de machinekamer. Wij hopen dat dit voldoende is en dat zien we wel bij de te waterlating van ons schip. Gert gaat nu verder met onze slaapkamer voor in het schip. Bij ons volgende bezoek zullen de contouren van de slaapkamer zichtbaar zijn. Als het goed is gaat Henry ook verder met de techniek, want de aak die naast ons schip heeft gelegen wordt nu naar Friesland gevaren voor de zeilen en zit het werk voor Henry aan deze boot erop. Dus wordt er nu in volle vaart  aan ons schip gewerkt.

Dick en Jorry Smit

Wij wonen op ons schip "de Griet". Door mijn hobby "fotograferen" laat ik iedereen door middel van foto's zien wat er gebeurt. Het briefadres is: Houttuinen 29, 3311 CE Dordrecht. De ligplaats van ons schip is: KDR&ZV - jachthaven, box 7, Houttuinen 29, 3311 CE Dordrecht.

Geef een reactie